©️ Русня палає на українській землі 🔥
Вход / Регистрация
×

ГлавнаяПравила сайту

Правила сайту

Загальні положення:

• Адміністрація сайту визначає правила поведінки на ньому і залишає за собою право вимагати їх неухильного виконання відвідувачами сайту.

• Незнання правил не звільняє від необхідності їх виконання. Розміщення будь-якого повідомлення на сайті автоматично означає Вашу згоду з цими правилами і з необхідністю їх дотримання.

• Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів та інформаційних статей, коментарів і блогів користувачів, які розміщені на сторінках сайту, а також за наслідки їхньої публікації і використання. Думка авторів статей, коментарів, блогів, розміщених на наших сторінках, можуть не збігатися з думками і позицією редакції.

• Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або невикористання його інформації та сервісів.

Користування ресурсом:

• Читачем сайту може стати кожен, хто зайде на наш сайт srblog.co.ua.

На сайті заборонено:

• Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту.

• Прямі та непрямі образи будь-кого, в тому числі за національною, етнічною, расовою або релігійною приналежністю, а також шовіністичні висловлювання.

• Розміщення контенту порнографічного, еротичного або сексуального характеру.

• Будь-яка образлива поведінка по відношенню до авторів статей і всіх учасників ресурсу.

• Висловлювання, метою яких є навмисне провокування різкої реакції інших учасників ресурсу.

• Реклама (Не узгоджена з Адміністрацією сайту), комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не мають інформаційного навантаження і не стосуються тематики ресурсу.

• Будь-які повідомлення та інші дії, які заборонені законодавством України.

Модерування:

• Коментарі є пост-модерованими. У разі якщо на те чи інше повідомлення надійшли скарги від користувачів, модератор читає повідомлення після їх розміщення на ресурсі.

• Якщо модератор, прочитавши повідомлення, вважає, що воно порушує правила ресурсу, він має право видалити його.

• Кожен користувач так само може поскаржитися на коментар.

Підсумкові положення:

• Адміністрація залишає за собою право вносити зміни в ці правила. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нової редакції правил на нашому сайті.

• Адміністрація сайту може позбавити права користування сайтом учасника, який систематично порушує ці правила.

• Адміністрація сайту не несе відповідальності за висловлювання користувачів та авторів сайту.

• Адміністрація завжди готова взяти до відома побажання та пропозиції будь-якого учасника сайту щодо роботи ресурсу.

• З усіх питань, пов'язаних з роботою Сайту і розміщенням інформації на Сайті, зв'яжіться з адміністратором - e-mail -Правила сайта

Общие положения:

• Администрация сайта определяет правила поведения на нем и оставляет за собой право требовать их неукоснительного выполнения посетителями сайта.• Незнание правил не освобождает от необходимости их выполнения. Размещение любого сообщения на сайте автоматически означает Ваше согласие с этими правилами и с необходимостью их соблюдения.

• Администрация сайта не несет ответственности за содержание рекламных материалов и информационных статей, комментариев и блогов пользователей, которые размещены на страницах сайта, а также за последствия их публикации и использования. Мнение авторов статей, комментариев, блогов, размещенных на наших страницах, могут не совпадать с мнениями и позицией редакции.

• Администрация сайта не несет никакой ответственности за убытки, понесенные в результате использования или неиспользования его информации и сервисов.

Пользование ресурсом:

• Читателем сайта может стать каждый, кто зайдет на наш сайт srblog.co.ua.

На сайте запрещено:

• Призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти; призывы к изменению административных границ или государственной границы Украины, нарушения порядка, установленного Конституцией Украины; призывы к погромам, поджогам, уничтожению имущества, захвату зданий или сооружений, насильственному выселению граждан; призывы к агрессии или к развязыванию военного конфликта.

• Прямые и косвенные оскорбления кого-либо, в том числе по национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности, а также шовинистические высказывания.

• Размещения контента порнографического, эротического или сексуального характера.

• Любое оскорбительное поведение по отношению к авторам статей и всем участникам ресурса.

• Высказывания, целью которых есть намеренное провоцирование резкой реакции других участников ресурса.

• Реклама (не согласованная с Администрацией сайта), коммерческие сообщения, а также сообщения, которые не имеют информационной нагрузки и не касаются тематики ресурса.

• Любые сообщения и прочие действия, которые запрещены законодательством Украины.

Модерирование:

• Комментарии является пост-модерируемыми. В случае если на то или иное сообщение поступили жалобы от пользователей, модератор читает сообщения после их размещения на ресурсе.

• Если модератор, прочитав сообщение, считает, что оно нарушает правила ресурса, он имеет право удалить его.

• Каждый пользователь так же может пожаловаться на комментарий.

Итоговые положения:

• Администрация оставляет за собой право вносить изменения в эти правила. Изменения вступают в силу с момента опубликования новой редакции правил на нашем сайте.

• Администрация сайта может лишить права пользования сайтом участника, который систематически нарушает эти правила.

• Администрация сайта не несет ответственности за высказывания пользователей и авторов сайта.

• Администрация всегда готова принять к сведению пожелания и предложения любого участника сайта относительно работы ресурса.

• По всем вопросам, связанным с работой сайта и размещением информации на Сайте, свяжитесь с администратором - e-mail -